Seminar “Koordinacija v kegljanju”

4. junij, 2019
Seminar “Koordinacija v kegljanju”

Kegljaškim klubom in strokovnim delavcem v kegljanju!

Objavljamo razpis za seminar “Koordinacija v kegljanju”, ki bo v primeru zadostnega števila prijav od 14. do 16. junija 2019 v Kranjski Gori. Priložena je tudi prijavnica, ki jo je treba do zahtevanega roka in v skladu z navodili v razpisu poslati na naslov Kegljaške zveze Slovenije.

Vse ostale potrebne informacije in navodila so v razpisu ter v prijavnici.

Lep pozdrav,

Branko Jeršin
predsednik Strokovne komisije KZS