Program Do usposabljanja

17. junij, 2020
Program Do usposabljanja

Vsem klubom KZS

Zadeva : program Do usposabljanja

Spoštovani,

v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenju športnih zvez bomo v mesecu Septembru 2020 izvedli programa Do usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1- Športno treniranje.

Takoj ko bodo na OKS-u objavili razpis s podrobnim urnikom in lokacijami Vam ga pošljemo. Spodaj so navedeni termini.

Termini obveznih vsebin. Izvajal se bo skupaj z več panožnim zvezami.

11.9. 12.9. 13.9. 19.9. 20.9.

Termini specialnih vsebin. Izvajal se bo samostojno za kandidate KZS.

25.9. 26.9. 27.9. 2.10. 3.10. 4.10. 10.10. 11.10.

Razlaga:

Vsi strokovni delavci, ki imajo 1. stopnjo usposabljanja po starem programu morajo /na osnovi zakona o športu/ do 23.6.2020 narediti do usposabljanje za 1. stopnje po novem programu.  To pomeni, da se morajo udeležiti programa, ki bo vseboval  vsebinsko in časovno razliko med strokovnimi in splošnimi predmeti po starem programu ter potrjenem novem programu. Predvideva se cca 50 do 60 ur.

Z datumom 23.6.2020 poteče veljavnost 1. Stopnje po strem programu ter hkrati prepoved strokovnega dela v športu. Izvedba programa je bila na strokovni komisiji KZS ustrezno planirana in usklajena s tekmovalnim koledarjem. Žal pa se bo zaradi nastale situacije moral program realizirana v novem terminu in vsekakor po datumu 23.6.2020.

Na osnovi sodelovanja Kegljaške zveze Sloveniji Z OKS-om je za vse kandidate udeležba brezplačna. Lastni strošek je prevoz do lokacij.

Predsednik Strokovne Komisije

Branko Jeršin