Program Do usposabljanja

21. maj, 2020
Program Do usposabljanja

Vsem klubom KZS

Zadeva : program Do usposabljanja

Spoštovani,

v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenju športnih zvez bomo predvidoma že v tem mesecu ali takoj na začetku junija začeli z izvedbo programa Do usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1-  Športno treniranje.

Razlaga:

Vsi strokovni delavci, ki imajo 1. stopnjo usposabljanja po starem programu morajo /na osnovi zakona o športu/ do 23.6.2020 narediti do usposabljanje za 1. stopnje po novem programu.  To pomeni, da se morajo udeležiti programa, ki bo vseboval  vsebinsko in časovno razliko med strokovnimi in splošnimi predmeti po starem programu ter potrjenem novem programu. Predvideva se cca 50 do 60 ur.

Z datumom 23.6.2020 poteče veljavnost 1. Stopnje po strem programu ter hkrati prepoved strokovnega dela v športu. Izvedba programa je bila na strokovni komisiji KZS ustrezno planirana in usklajena s tekmovalnim koledarjem. Žal pa se bo zaradi nastale situacije moral program realizirana v novem terminu in vsekakor po datumu 23.6.2020.

Zaradi priprave, organizacije in izvedbe programa predhodno – pred uradnim razpisom, zbiramo prijave kandidatov oz. interes. Takoj ko bodo na OKS-u objavili razpis Vam ga pošljemo.

Vodstvo klubov prosimo, da nam do ponedeljka 25.5.2020 javite število predvidenih kandidatov za udeležbo v programu.

Spodnje podatke pošljite na e naslov:  kegljanje1@gmail.com

Naziv kluba , Ime priimek kandidata, Stopnja usposobljenosti.

Status kandidata :  študent, zaposlen, upokojen.

Na osnovi sodelovanja Kegljaške zveze Sloveniji Z OKS-om je za vse kandidate udeležba brezplačna. Lastni strošek je prevoz do lokacij.

 

Predsednik Strokovne Komisije

Branko Jeršin