Obvestilo predsedstvu KZS in vsem klubom KZS – O nadaljevanju v drugi polovici januarja

17. december, 2020
Obvestilo predsedstvu KZS in vsem klubom KZS – O nadaljevanju v drugi polovici januarja

Pozdravljeni,

glede na trenutne epidemiološke razmere, ki ne kažejo na neko konstantno umirjanje, se žal tekmovanja v naši panogi še vedno ne izvajajo. V posvetovanju s predstavniki MIZŠ in OKS bi pravno formalno lahko izvajali treninge in tekmovanja samo za 1. državno ligo, ob upoštevanju ukrepov NIJZ. Z eventualnim nadaljevanjem tekmovanja samo v 1. državni ligi bi se porušil tekmovalni sistem (napredovanja, izpadanja…). Ob tem je potrebno dodati še druge ovire, ki se pojavljajo, kot so: razpoložljivost dvoran, kjer se nahajajo kegljišča in vrsta ukrepov za izvedbo le-tega. Upoštevajoč, da vsi klubi nimajo enakih pogojev za izvajanje treningov, ne bi bilo športno nadaljevati s tekmovanjem.

Zadnje napovedi predvidevajo tako zaostrene pogoje še najmanj za 30 dni.

Pričakujem, da bomo o tem bolj seznanjeni v drugi polovici meseca januarja 2021 in bi se na podlagi teh spoznanj odločali o eventualnem nadaljevanju tekmovanja v letu 2021. Ob tem bi se tudi odločalo, katere vrste tekmovanj se bo izvedlo v tekmovalni sezoni 2020/2021 (ekipna in posamezno člani ter mlajše selekcije itd).

Ob tej priložnosti vam želim vse dobro v prihajajočih prazničnih dneh z željo, da bi v novo leto stopili predvsem zdravi!

Pazite nase!

Milan Kurelič,

predsednik KZS