5.krog

PIVKA 2 0 NOVO  MESTO TERMO  POLET 0 2 JP  LPP
1 Leskovec 851 1 0 806 Radonič 1 1 Hudolin 459 0 1 850 Miškovič 1
2 Lepej 802 1 0 796 Miklavčič 2 2 Celec 830 0 1 863 Delač 2
3 Topič 378 0 1 872 Bašelj 3 3 Fojkar 574 0 1 389 Zečevič 3
4 Bašek Ma 825 1 0 803 Markovič 4 4 Kos 896 1 0 842 Gomsi 4
5 Bašek Mi 861 1 0 823 Židanek 5 5 Cvirn 820 1 0 795 Skela 5
6 Dolgan 796 1 0 781 Muslimovič 6 6 Oberstar 829 1 0 804 Jandrlič 6
R Kovačič 434 R R Starman 341 439 Bergant R
R R R Celec V. 211 R
4947 7 1 4881 4960 3 5 4982
RUDAR ČRNOM. 2 0 CALCIT - DOMŽALE SIMON  JENKO 2 0 POŠTAR
1 Ljubenko 893 1 0 759 Dolinšek 1 1 Jurkovič 852 1 0 813 Kurtič 1
2 Mržljak 826 0 1 830 Mihajlov 2 2 Hajnrihar 860 1 0 858 Levstik 2
3 Birkelbach 809 1 0 756 Razdevšek 3 3 Juvančič I 837 0 1 857 Lipovec 3
4 Starešinič 838 1 0 741 Korošec 4 4 Juvančič J 854 0 1 872 Miloševič 4
5 Modrinjak 850 1 0 844 Bele 5 5 Sajovic 854 0 1 901 Hleb 5
6 Mržljak S 908 1 0 821 Poljanšek 6 6 Dagarin 916 1 0 832 Zore 6
5124 7 1 4751 5173 5 3 5133
INTER  COMMERCE 2 0 ADRIA PORTOROŽ
1 Larisi 856 0 1 868 Umer 1
2 Filipaj 855 0 1 869 Sukič 2
3 Simeonov 858 0 1 860 Štricelj 3
4 Žebre 895 1 0 477 Reljič 4
5 Beravs 846 0 1 857 Širca 5
6 Černe 913 1 0 838 Cvejanov 6
R   318 Guštin R
5223 4 4 5087
MOŠTVO KOLA - DOMA MOŠTVO KOLA - ZUNAJ
1 Dagarin Simon Jenko 916 1 Hleb Poštar 901
2 Černe In. Commerce 913 2 Miloševič Poštar 872
3 Mržljak S R.Črnomelj 908 3 Bašelj Novo Mesto 872
4 Kos Termo Polet 896 4 Sukič A.Portorož 869
5 Žebre In. Commerce 895 5 Umer A.Portorož 868
6 Ljubenko R.Črnomelj 893 6 Delač JP LPP 863