15.krog

COMA 2 0 LOK.SIEMENS KOČEVJE 2 0 LJUBELJ
1 Jenko 879 1 0 837 Štih 1 1 Drobnič 889 0 1 911 Mejač 1
2 Blatnik 880 1 0 879 Trstenjak 2 2 Kogoj 925 1 0 861 Ahačič 2
3 Brdnik 822 0 1 899 Čolič 3 3 Žafran 390 0 1 896 Geršak 3
4 Brank 875 0 1 897 Radonjič 4 4 Kajfež 871 1 0 855 Praprotnik 4
5 Draksler 917 1 0 846 Gregorin 5 5 Novak 924 1 0 900 Nunar 5
6 Jerše 891 1 0 845 Plevnjak 6 6 Pajnič 906 1 0 838 Poljanec 6
R R R Padovac 440 R
R R R R
5264 6 2 5203 5345 6 2 5261
PROSOL-STIKING 2 0 IZOLA ISKRA TRANSMISS. 2 0 SLOVAN
1 Mojškerc I 848 1 0 818 Gorjup 1 1 Pakozdi 829 1 0 389 Osek 1
2 Tršan 840 0 1 843 Gligorov 2 2 Pečaver 880 1 0 825 Martinčič 2
3 Ivačič 864 1 0 862 Kumar 3 3 Peršin 874 1 0 812 Bavcon 3
4 Maravič 827 1 0 817 Pahor 4 4 Zorjan 882 0 1 922 Ilnikar 4
5 Mojškerc S 867 1 0 796 Škrokov 5 5 Porenta 861 1 0 832 Duratovič 5
6 Križaj 821 0 1 823 Ludvik 6 6 Šušnjara 864 1 0 834 Čejvan 6
R R R   388 Skubic R
R R R R
5067 6 2 4959 5190 7 1 5002
BREST 0 2 TRIGLAV
1 Simonič 858 1 0 839 Žvanut B 1
2 Velišček 805 0 1 877 Kozjek 2
3 Trdan 853 1 0 392 Zajc 3
4 Gornik 791 0 1 883 Žvanut T 4
5 Meden 889 0 1 914 Dežman 5
6 Založnik 918 1 0 912 Založnik 6
R 406 Pen R
R R
5114 3 5 5223
MOŠTVO KOLA - DOMA MOŠTVO KOLA - ZUNAJ
1. Kogoj KOČEVJE 925 1. Ilnikar SLOVAN 922
2. Novak KOČEVJE 924 2. Dežman TRIGLAV 914
3. Založnik BREST 918 3. Založnik TRIGLAV 912
4. Draksler COMA 917 4. Mejač LJUBELJ 911
5. Pajnič KOČEVJE 906 5. Nunar LJUBELJ 900
6. Jerše COMA 891 6. Čolič LOK.SIEMENS 899