7.krog

SREMIČ KRŠKO 0 2 KOMCEL CEL.PLINI IMPOL 2 0 ŠOŠTANJ
1 Arh 371 1 0 368 Vengust 1 1 Lampreht 385 0 1 413 Drev 1
2 Škafar 377 1 0 363 Jurše 2 2 Adamič 397 1 0 368 Lozič 2
3 Hribšek 358 0 1 358 Štampar 3 3 Alup 402 0 1 411 Borovnik 3
4 Jakhel 301 0 1 371 Jeranko 4 4 Dobnikar 413 1 0 362 Kranjc 4
5 Zupančič 349 0 1 375 Salamon 5 5 Kunčič 424 1 0 167 Cverlin 5
6 Škoberne 368 0 1 385 Oblak 6 6 Detiček 364 0 1 371 Premelč 6
R R R 164 Prelog R
2124 2 6 2220 2385 5 3 2256
NAFTA 2 0 MIKLAVŽ
1 Tišler 377 0 1 378 Vezovnik 1
2 Rašperger 413 1 0 404 Kocbek 2
3 Utroša 411 1 0 366 Vindiš 3
4 Sapač 398 0 1 413 Ščavničar 4
5 Stanič 425 1 0 356 Jurančič 5
6 Ščap 438 1 0 347 Golob 6
2462 6 2 2264