3.krog

MIROTEKS 2 0 NAFTA ŠOŠTANJ 0 2 MIKLAVŽ
1 Vučenovič 368 0 1 371 Stanič 1 1 Cverlin 361 0 1 381 Vezovnik 1
2 Koljič 428 1 0 406 Žalik 2 2 Lesnik 270 0 1 400 Vindiš 2
3 Kozmus 350 1 0 184 Tišler 3 3 Borovnik 383 0 1 414 Jurančič 3
4 Savič 382 1 0 370 Rašperger 4 4 Krajnc 380 0 1 416 Limovšek 4
5 Gluvič 409 0 1 411 Ščap 5 5 Drev 419 1 0 379 Ščavničar 5
6 Fidel 427 1 0 425 Sapač 6 6 Lozič 379 1 0 370 Jurančič S. 6
R   160 Utroša R R Prelog 120 R
2364 6 2 2327 2312 2 6 2360
IMPOL 2 0 SREMIČ  KRŠKO
1 Kunčič 394 1 0 381 Zupančič 1
2 Detiček 375 1 0 313 Jakhel 2
3 Lampreht 403 1 0 378 Škoberne 3
4 Adamič 382 0 1 394 Arh 4
5 Peterkovič 335 0 1 361 Hribšek 5
6 Dobnikar 352 0 1 373 Škafar 6
2241 5 3 2200