1.krog

Miroteks                     :      Impol         2403 : 2316  6 : 2

Vučenovič : Kunčič 0:1 /374:381/, Gluvič : Lampreht 1:0 /420:375/, Savič N : Detiček 1:0 /383:368/, Koljič : Peterkovič 1:0 /422:398/, Fidelj : Detiček L 1:0 /390:369/, Savič N : Dobnikar 0:1 /414:425/

Komcel Celjski Plini    :      Nafta                2398 : 2298  7 : 1

Vengust : Stanič 1:0 /399:390/, Jurše : Tišler 1:0 /409:388/, Štampar : Utroša 1:0 /398:373/, Filipčič : Žalik 0:1 /364:381/, Jeranko : Ščap 1:0 /429:387/, Salamon : Sapač 1:0 /399:379/ 

Šoštanj                      :      Sremič Krško  2327 : 2222  5 : 3

Prelog : Arh 1:0 /368:365/, Krajnc : Škoberne 0:1 /363:369/, Cverlin : Zupančič 0:1 /374:385/, Borovnik : Hribšek K 1:0 /415:354/, Drev : Škafar 1:0 /438:373/, Lozič : Hribšek S 0:1 /369:376/