Sestava ženske reprezentance

Anja Kozmus
(Lanteks Celje)

Barbara Fidel
(Lanteks Celje)

Eva Sajko
(Lanteks Celje)

Rada Savič
(Lanteks Celje)

Nada Savič
(Lanteks Celje)

Brigita Strelec
(Lanteks Celje)