Vodstvo Kegljaške zveze Slovenije
Predsednik

Milan Kurelič

Podpredsednik

Boris Vehovec

Člani predsedstva PO

Samo Dremelj
Franc Gornik
Franci Grubar
Bogdan Kompari
Miroslav Miklavčič
Jože Pogačnik
Damir Vindiš
Jani Steržaj
Ema Zajc

Predsednik nadzornega odbora

Bojan Pihlar

Člana nadzornega odbora

Miran Kravos
Gregor Skalicky

Predsednik strokovne komisije

Ladislav Gobec

člani:

dr. Ivan Čuk
Mitja Hudovernik
Bojan Pihlar
Aleš Prosen

Predsednik tekmovalne komisije

Franc Gornik

člana:
Srečko Fras
Jože Pogačnik

Predsednik sodniške komisije

Mitja Hudovernik

člana:
Lucijan Čuk
Gordana Grubič

Predsednik registracijske komisije

Ladislav Rogelj

člana:
Samo Dremelj
Aleksander Hor

Predsednik statutarne komisije

Damir Vindiš

člana:
Milan Mitrovič
Bojan Pihlar

Predsednik propagandno finančne komisije

Zdenko Fajdiga

člana:
Branko Fatur
Janez Martinčič

Predsednik komisije za mednarodno sodelovanje

Tomaž Milač

člana:
Ladislav Gobec
Milan Mitrovič

Predsednica komisije za priznanja

Ema Zajc

članici:
Vida Krajnc
Sonja Poljšak

Predsednik komisije za registracijo kegljišč

Rudi Rovan

člani:
Dušan Grujič
Peter Kukovec
Milorad Markovič
Ema Zajc

Disciplinsko razsodišče

Miran Leban
Vinko Janez Škrjanc
Slobodan Zečević