Vodstvo Kegljaške zveze Slovenije
Predsednik

Milan Kurelič

Podpredsednik

Boris Vehovec

Člani predsedstva PO

Samo Dremelj
Franc Gornik
Branko Jeršin
Ema Zajc
Franci Grubar
Bogdan Kompari
Jani Steržaj
Miroslav Miklavčič
Damir Vindiš

Predsednik nadzornega odbora

Bojan Pihlar

Člana nadzornega odbora

Miran Kravos
Gregor Skalicky

Predsednik strokovne komisije

Branko Jeršin

člani:
Bojan Bajec
Primož Pintarič
Samo Ravtar
Damir Vindiš

Predsednik tekmovalne komisije

Franc Gornik

člana:
Srečko Fras
Tomaž Kernič

Predsednik sodniške komisije

Jani Steržaj

člana:
Milorad Markovič
Milan Mitrovič

Predsednik registracijske komisije

Klemen Uranič

člana:
Samo Dremelj
Janez Čerin

Predsednik statutarne komisije

Damir Vindiš

člana:
Milan Mitrovič
Erik Haložan

Predsednik finančno propagandne komisije

Boris Vehovec

člana:
Zdenko Fajdiga
Janez Martinčič

Predsednik mednarodne komisije

Milan Mitrovič

člana:
Tomaž Milač
Jani Steržaj

Predsednica komisije za priznanja

Ema Zajc

člani:
Miroslav Miklavčič
Sonja Poljšak

Predsednik komisije za registracijo kegljišč

Franci Grubar

člani:
Matic Babnik
Tomaž Kernič
Milorad Markovič
Matjaž Zaman

Disciplinsko razsodišče

Miran Leban
Vinko Janez Škrjanc
Slobodan Zečević